formbutton

ABOUT US

TR

CONTACT FORM

In the Heart of Nature, One Step Away From the City

Creates Livable Spaces.

Founded in Adana in 1993, Çukurova Gayrimenkul A.Ş. has completed 29 luxury housing projects on its own land, primarily in Istanbul, Adana and Mersin.

Combining 30 years of knowledge and experience with aesthetics, luxury and comfort Çukurova Gayrimenkul, modern projects that add value to the region is building. Çukurova, one of the leading companies in the sector, sees it as a social responsibility to create quality and peaceful living spaces for its customers and, most importantly, to produce technological, luxury residences that are resistant to the expected earthquake hazard. It continues its activities in the real estate and construction sector with an innovative, environmentally friendly and customer-oriented sustainable approach.

Adds Value to People's Lives.

Founded in 2005 with the aim of producing projects by adding value to people's lives, MSY Yapı has implemented 2700 qualified residences in 62 projects in 19 years.

In all the projects it implements, it works diligently to build functional and qualified structures that make people's lives easier, and continues to touch people's lives in accordance with its philosophy of "Buildings Compatible with Life". In line with this goal, MSY Yapı has been growing, developing and contributing to the development of the sector with an innovative perspective for 19 years. One of the most important principles of MSY Yapı is to deliver the building it has built to its owners on the promised time and without compromising its quality.MSY Yapı and Çukurova real estate; They have made thousands of families homeowners with the many branded housing projects they have implemented so far. They gained very important experiences.

Çukurova Gayrimenkul and MSY Yapı now share their long-time experience and strength with Ballıca Gayrimenkul Yatırım A.Ş. They set out to bring them together under one roof and realize projects that people would enjoy and be happy about.

Ballıca Gayrimenkul Yatırım A.Ş., in valuable locations with a brand new vision continues to work passionately to implement important projects.

BALLICA AND LIFE

The name Ballıca dates back to the District Governor who visited the village in 1928 and recorded the name of the village as “BALLICA”, looking at the abundance of honey varieties offered to him. The economy of the village, where the majority of the population consists of Yoruks and Bulgarian immigrants, is agriculture and animal husbandry. Hunting tourism is carried out in Ballıca Village, and an active equestrian club serving equestrian sports also operates. Nature walks, cycling, nature walks, camping areas and picnic areas are also available in the village. Organic farming is done with ancestral seeds, honey farming, poultry farming, cow and buffalo natural milk are important sources of income for the village locals.

Ballıca, which has a rocky ground, provides a safe environment in case of earthquakes. Pendik Municipality’s prediction for Ballıca in a scenario that may occur in a 7.5 magnitude earthquake is “0” damage. According to the ground investigation report, the earthquake ground motion level is determined as standard earthquake calculation DD-2 and local ground class is ZC.

Ballıca Village Mansion: Built in 2023 and designed in accordance with traditional architecture, the mansion has an area of 625 m² and includes the headman’s office, reading hall, village coffee house, tea house and multi-purpose hall. The square built on the area where the mansion is located serves the village residents.

Ballıca, which has a rocky ground, provides a safe environment in case of earthquakes. Pendik Municipality’s prediction for Ballıca in a scenario that may occur in a 7.5 magnitude earthquake is “0” damage. According to the ground investigation report, the earthquake ground motion level is determined as standard earthquake calculation DD-2 and local ground class is ZC.

Ballıca Village Mansion: Built in 2023 and designed in accordance with traditional architecture, the mansion has an area of 625 m² and includes the headman’s office, reading hall, village coffee house, tea house and multi-purpose hall. The square built on the area where the mansion is located serves the village residents.

ballica gayrimenkul background

ONGOING PROJECTS

BALLICA VIEW VILLAS

Çukurova Gayrimenkul and MSY Yapı, which have implemented many branded housing projects to date, are bringing Ballıca Manzara Villas to life by combining their decades of experience under the roof of Ballıca Gayrimenkul. Ballıca View Villas, with a simple and stylish architectural design approach that suits the natural texture of the region, offers you comfort in nature.

shutterstock_373108246

UPCOMING PROJECTS

Ballica Sakli Bahce
Ballica Vadi
Ballica Panaroma

ATAŞEHİR

30

MINUTE

PENDİK MARİNA

20

MINUTE

SABİHA GÖKÇEN AIRPORT

15

MINUTE

VİAPORT

15

MINUTE

COMMUNICATION

IN NATURE,
ON THE SIDE OF THE CITY

İLETİŞİM FORMU

Aydınlatma Metni

0396161065200001 MERSİS numaralı BALLICA GAYRIMENKUL ANONİM ŞİRKETİ tarafından adınız, soyadınız, e-posta adresiniz ve GSM/telefon numaranız (“İletişim Verileriniz”) ile bize ilettiğiniz mesajlarınız 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 5’inci madde 2’inci fıkrasının (d) bendi kapsamında tarafınızca alenileştirilmiş olarak şu anda bulunduğunuz web sitemizdeki iletişim formu üzerinden talep ve şikayetlerinizin takibi amacıyla her halükarda iletişim işlenecektir.

Bunun yanında tarafınıza elektronik ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 15 Temmuz 2015 tarihli Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ile 04 Ocak 2020 Tarihli Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında hizmet sağlayıcı sıfatıyla ticari elektronik iletilerin aralı BALLICA GAYRIMENKUL ANONİM ŞİRKETİ tarafından tarafınıza gönderilmesi için vereceğiniz onayınıza istinaden İletişim Verileriniz web sitesi üzerinden işlenecektir, merkezi CRM sistemimize aktarılacaktır ve tarafınıza ticari elektronik ileti gönderimi reddetme hakkınızı kullanıncaya kadar devam edecektir. Ticari elektronik ileti gönderilmesi için vereceğiniz onay KVKK 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası kapsamında istediğiniz zaman ve herhangi bir sınırlamaya gerek olmaksızın geri alabileceğiniz açık rızanız olarak kabul edilmektedir.

Bunun yanında İletişim Verileriniz, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla Kanunun 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (a) bendinde yer alan “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayanarak İleti Yönetim Sistemine aktarılacaktır.
Tüm bu hususlar hakkında KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki; “Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme”, “Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme”, “Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme”, “Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme”, “Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme”, “Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme”, “Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme”, “İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme”, “Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme” taleplerinizi, KVKK ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre BALLICA GAYRIMENKUL ANONİM ŞİRKETİ’NE iletebilirsiniz.